Links-Informatie

Praktische informatie voor cliënten.

Alvorens een behandeling te starten binnen de Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie kunt u een pdf-document downloaden met praktische informatie over de praktijk.

Hierbij vindt u tevens enige informatie over Routine Outcome Monitoring, het doen van metingen over de effectiviteit van de behandeling.


De Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie is gevisiteerd bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.(LVVP)

www.lvvp.info

Klik op het logo om de cliëntenfolder van de LVVP te downloaden.

Er is tevens een folder voor verwijzers naar Psychologen en Psychotherapeuten.
Deze is hier te downloaden.


De Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie is ook aangesloten bij:


De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie www.psychotherapie.nl waar de praktijk ook is geregistreerd in het register van leertherapeuten.

Het bewijs van registratie is hier in te zien.


Zorgkaart4kids

www.zorgkaart4kids.nl/


PsyNet Midden Limburg is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde eerstelijnspsychologen, GZ psychologen, psychotherapeuten, klinisch-psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten GGz.

www.psynet-middenlimburg.nl