Links & informatie

Praktische informatie voor cliënten.

Alvorens een behandeling te starten binnen de Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie kunt u een pdf-document downloaden met praktische informatie over de praktijk.

Hierbij vindt u tevens enige informatie over Routine Outcome Monitoring, het doen van metingen over de effectiviteit van de behandeling.

De Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie is gevisiteerd bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Hieronder kunt u de cliëntenfolder en verwijzersfolder van de LVVP downloaden.

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie www.psychotherapie.nl waar de praktijk ook is geregistreerd in het register van leertherapeuten.

De NVRG is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging
voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten)
en systeemtherapeutisch werkers.

De Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie beoogt een thuisbasis te zijn voor haar leden, haar gedachtegoed uit te dragen en de toepassing van de daarop gebaseerde behandelwijzen te bevorderen.