Welkom

bij Praktijk voor Psychotherapie-Echt

De vrijgevestigde praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie, biedt zowel diagnostiek en psychologische hulp (Generalistische Basis GGZ) als psychotherapie (Specialistische GGZ) aan.

Contactgegevens

Gelrestraat 75
6101 EV ECHT

Tel: 0475 – 488 276
Mob: 06 – 174 34 371
KvK nummer: 14119202

voor e-mail kunt u gebruik maken van het formulier op de contactpagina.

Wettelijke documenten

Alle vrijgevestigde GGZ praktijken zijn verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin beschrijven we hoe we werken. Je kunt het kwaliteitsstatuut inzien op de praktijk maar ook direct lezen door het document hier te downloaden.

Karakteristieken

Karakteristiek voor de praktijk is de rust en privacy en het laagdrempelige karakter als het gaat om informatie, aanmelding en hulpverlening. Het streven is dat de hulp een mix is van een persoonlijk en betrouwbaar contact en tegelijk voldoende professioneel, met een passende inzet van de expertise van de therapeut.

In therapie gaan is vaak een stap die moed vraagt, maar ook veel kan opleveren in bewustwording van eigen drijfveren, gedachten en gevoelens en die veelal leidt tot meer levensplezier en autonomie.

Doelgroepen en aanmeldklachten

Binnen de praktijk wordt gewerkt met adolescenten (vanaf 12 jaar), volwassenen en ouderen. Naast individuele psychotherapie vindt er ook relatie- en gezinstherapie plaats.

De klachten bij aanmelding kunnen heel divers zijn, zoals angst en stemmingsklachten, trauma’s, onverklaarde lichamelijke klachten, burn-out klachten, eetproblemen, rouwverwerking, relationele problemen, seksuele stoornissen, problemen in het omgaan met agressie en persoonlijkheidsproblematiek.

Ligging

De praktijk is centraal gelegen in de kern van Echt, dichtbij het winkelhart. De praktijk is gevestigd op de 2e verdieping van een bedrijvenpand. De praktijk ligt dicht bij doorgaande wegen (A2/Rijksweg N572) en is ook via het openbaar vervoer goed te bereiken (station Echt). Naast het pand ligt een ruime parkeerplaats (2 uur gratis parkeren met blauwe schijf).

Indien u meer informatie zou willen, neem dan gerust contact op om te overleggen welke mogelijkheden er zijn qua hulpverlening.

Therapeuten

Wie werkt er en wat is haar achtergrond?

Ik ben Angelique Timmerman (1970), afkomstig uit Maastricht, opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog BIG (nr. 19058898825) en psychotherapeut BIG (nr. 19058898816) en ben sinds 1998 werkzaam binnen de GGZ in diverse settingen, zoals het zorgcircuit seksueel geweld (Heerlen), sociale psychiatrie (Echt), vluchtelingenteam (Den Bosch), team angststoornissen (Sittard) en top referent traumacentrum (Eindhoven).

Sinds 2004 ben ik mijn eigen praktijk gestart in Echt, naast mijn promotie onderzoek dat in 2008 is afgerond. Ik heb me gespecialiseerd in de cliëntgerichte psychotherapie en systeemtherapie (partnerrelatie en gezinstherapie). Sinds 2004 ben ik lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte en Experientiële Psychotherapie (VPEP) en vanaf 2006 van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Tevens heb ik een registratie als supervisor en leertherapeut voor cliëntgerichte psychotherapie sinds 2009. Naast mijn werk als psychotherapeut heb ik veel altijd veel affiniteit gehad met het doen van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Mijn kracht als psychotherapeut ligt in het uitvoeren van procesgerichte psychotherapieën, gericht op het leren hanteren van belemmeringen in persoonlijke groei, naast het meer directief werken met echtparen en gezinnen om hen te ondersteunen bij het vinden van een passende wijze van met elkaar omgaan en communiceren. Het mooie van het werken met cliënten is de mogelijkheid om hen te ondersteunen steeds meer zichzelf te worden tijdens een behandeling. Het werken als therapeut heeft mij toenemend geleerd hoe belangrijk het is om nieuwsgierig te blijven naar de mens achter de cliënt en ook dat ieder gedrag dat iemand laat zien te begrijpen is vanuit diens persoonlijke levensverhaal. Dit vormt voor mij steeds de ingang om te werken aan persoonlijke groei.

Ik ben een ervaren psychotherapeute en richt me niet alleen op het therapeutische werk, maar deel ook mijn expertise als supervisor en leertherapeut. Ik ben geregistreerd als supervisor en leertherapeut voor de Vereniging voor Persoonsgerichte en experientiele Psychotherapie (VPeP) en als leertherapeut voor de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). 

In mijn rol als supervisor bied ik begeleiding aan therapeuten die zich willen bekwamen in de cliëntgerichte therapiestroming. De supervisie sessies zijn gericht op het verdiepen van therapeutische vaardigheden en het stimuleren van professionele groei in het ervaringsgericht werken vanuit de therapeutische dialoog. 

Als leertherapeut bied ik zowel ondersteuning vanuit het cliëntgericht als systeem therapeutische referentiekader binnen verschillende GGZ opleidingen. In de benadering is het van belang om zowel de invloed van de eigen levensloop op het eigen welzijn als therapeutische werk te onderzoeken als ook te groeien in de bewustwording van eigen relationele patronen en hoe deze doorwerken in contact met cliënten.  

In mijn aanpak vind ik het belangrijk om betrokken, authentiek en respectvol te zijn vanuit de wens om een veilige ruimte te bieden om samen te werken aan de thema’s die voorliggen, zowel in een psychotherapie, supervisie als een leertherapie. Ik werk persoonsgericht en probeer steeds af te stemmen op wat er nodig is om een proces van inzicht, kracht en weerbaarheid te bevorderen naar wat er op individuele maat nodig is om te groeien in zelfacceptatie en worden wie iemand daadwerkelijk is.