Vergoedingen

Financiering van hulpverlening binnen de GGZ vindt veelal plaats via vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn voor 2022 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland, dat betekent u een volledige vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering, mits u in Nederland bent verzekerd. Wel wordt het eigen risico aangesproken, als dat nog niet (volledig) is gebruikt als de zorg bij de verzekering wordt gedeclareerd. Dat is €385,- per kalenderjaar. Vanaf 2022 vindt financiering plaats via het Zorg Prestatie Model (ZPM), dat betekent dat per sessie dient te worden gefactureerd, naar verwachting zal dit maandelijks gaan plaatsvinden.

Voor het definitief toekennen van de vergoeding dient na afronding van de intake fase de zorgvraag typering HONOS+ tool te worden ingevuld door uw therapeut in overleg met u om de benodigde zorgzwaarte vast te stellen en de termijn van evaluatie en bijstellen van het behandelplan.

Indien cliënten ervoor kiezen om de hulpverlening zelf te betalen, dan bedraagt het particuliere tarief €100,- euro per sessie (individueel of partnerrelatie/ gezin).
De betalingsvoorwaarden van de Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie kunt u via deze koppeling downloaden.